TTO - Hôm nay, theo Kommersant, Đuma Nga đã nhóm họp để thảo luận về việc Nga rút khỏi Hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường (CFE) vào ngày 12-12 năm nay.