Theo ông Alexander Brod, thành viên của Viện Xã hội Nga, dự luật về một số ưu đãi cho người lao động nhập cư từ các nước có chế độ miễn thị thực với Nga, sẽ bảo đảm cho họ những tiêu chuẩn sống và điều kiện làm việc bình thường.

Dự luật đã được Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga thông qua ngày 26/2 trong lần xem xét đầu tiên, cũng đồng thời siết chặt việc kiểm soát người nước ngoài đến Nga làm việc từ các nước có chế độ miễn thị thực. Ngoài ảnh ra, các đối tượng lao động sẽ phải cung cấp dấu vân tay. Để làm việc cho các tổ chức pháp nhân, người lao động sẽ mua giấy phép lao động trị giá 1.000 rup/tháng. Ông Brod cho biết đây là một tiến bộ trong việc tự do hóa pháp luật về di trú. Theo ông, chi phí cố định sẽ giảm thiểu việc các quan chức nhận hối lộ. Chính phủ Nga ngày 4/12 đã thông qua quyết định cấp hơn 1,9 triệu hạn ngạch lao động nhập cư dành cho các cơ sở tuyển dụng lao động toàn liên bang trong năm 2010./. (TTXVN/Vietnam+)