TTO - Từ 2009, Nga sẽ bán cho Ukraine khí đốt với giá giảm 20% theo giá châu Âu, với điều kiện Ukraine tiếp tục giữ giá trung chuyển khí đốt theo giá năm 2008.