Nga ủng hộ mạnh mẽ sáng kiến của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về việc xúc tiến xây dựng một ngân hàng nguyên liệu hạt nhân đặt dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc.