Nga và Ukraine đã đi đến được thỏa thuận về việc nối lại xuất khẩu khí đốt sang châu Âu qua Ukraine. Thỏa thuận này đạt được sau cuộc hội đàm kéo dài suốt đêm 17/01 tại Moscow giữa Thủ tướng hai nước.