(VTC News) - Một cách chuyển phát nhanh cực kỳ độc đáo đây.

Hoàng Việt (justforlaughs)