"Các doanh nghiệp Bỉ nhận thấy đầu tư vào Việt Nam không hiệu quả so với các nước trong cùng khu vực"...