(Zing) - Linh Nga vừa trở lại Bắc Kinh xả hơi sau live show Vũ thành công rực rỡ, bộ ảnh này được thực hiện trước khi cô trở lại học viện múa.