Không chỉ là một người mẫu đắt sô trên các sàn catwalk, Brande Roderick còn là một trong những minh tinh điện ảnh tại Hollywood.