- Các nghệ sĩ Trung Quốc đã tạo ra một đài phun nước dưới dạng một bức tường chạy dài 100m từ 10.000 chiếc toilet và bồn rửa tay cũ.

Dòng nước phun ra từ bức tường gồm 10.000 chiếc toilet cũ tại Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Khách du lịch cảm thấy thoải mái khi ngắm dòng thác nước này.

Các nghệ sĩ Trung Quốc đã mất 2 tháng ròng rã để thực hiện công trình này

Hải Anh (theo Daily Mail)