Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhấn mạnh như vậy trong cuộc trao đổi với báo giới chiều 25-3 tại Hà Nội về các giải pháp cấp bách chặn đà tụt dốc của thị trường chứng khoán