6 kẻ lạ mặt đã đổ xăng vào nhà chị Phấn rồi khóa cửa bên ngoài lại. Rất may, gia đình chị Phấn phát hiện và kịp thời tri hô hàng xóm đến phá cửa nên đã không xảy ra hỏa hoạn.