(CafeF) - Thống đốc NHNN vừa cho phép Ngân hàng Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) được thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.