CTCK Thăng Long và FPT đều có giá trị vay từ ngân hàng mẹ thấp so với các tổ chức tín dụng khác dù nhu cầu sử dụng vốn để cung cấp dịch vụ đòn bẩy tài chính cho nhà đầu tư lớn.

Tính đến cuối năm 2009, khoản mục phải thu từ các khoản hỗ trợ tài chính cho nhà đầu tư của Công ty chứng khoán Thăng Long (TLS) đạt gần 900 tỷ đồng. Sang năm 2010, khoản mục này thậm chí còn tăng gần 3 lần, đạt hơn 2.400 tỷ đồng dù đây là năm không thuận lợi của chứng khoán. Khoản phải thu từ dịch vụ hỗ trợ tài chính này chiếm một phần ba tổng tài sản và gấp 2 lần vốn điều lệ của TLS. Trong số các chủ nợ năm 2010, Ngân hàng cổ phần Quân đội (MB- công ty mẹ của TLS) chỉ cho vay 132 tỷ đồng. Còn PG Bank cho vay tới 500 tỷ đồng, Tiên Phong Bank là 735 tỷ đồng, Công ty tài chính Handico gần 550 tỷ đồng, Công ty Đầu tư Tài chính Thăng Long 68 tỷ đồng, từ các cá nhân 235 tỷ đồng. Với Công ty chứng khoán FPT, số tiền vay từ Tiên Phong Bank (cùng thuộc tập đoàn FPT) chỉ là 50 tỷ đồng- thấp hơn nhiều so với TLS được vay.