TTCK ảm đạm, nhiều ngân hàng chọn cách "cho không" chứng khoán thưởng để tăng vốn điều lệ thay vì bán chứng khoán ra thị trường.