Kế hoạch tăng vốn của các ngân hàng được dự báo trước là rất khó khăn do sự sụt giảm của thị trường chứng khoán và việc góp vốn của các nhà đầu tư lớn không dễ thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức như hiện nay.