Hanoinet- Ngày 30/9/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 8855/NHNN-CNH xác nhận Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu Khí Toàn Cầu đã đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trong nước.