Theo một nguồn thông tin liên quan trực tiếp, Ngân hàng đầu tư Lehman Brothers ngày 31/3 đã đệ đơn kiện công ty thương mại Marubeni lớn thứ 5 của Nhật Bản, vì cho rằng Marubeni dính dáng tới việc Lehman Brothers bị lừa trên 355 triệu USD.