Tập đoàn Ngân hàng Hồng Công và Thượng Hải (HSBC) thông báo đạt lợi nhuận trước thuế 14,2 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2007, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2006.

small_2389.jpg Tập đoàn Ngân hàng Hồng Công và Thượng Hải (HSBC) thông báo đạt lợi nhuận trước thuế 14,2 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2007, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2006. Trong nửa đầu năm 2007, giá cổ phiếu của tập đoàn này đã tăng thêm 0,95 USD, hay 22% so với cùng kỳ năm 2006. Ban giám đốc HSBC đã thông qua cổ tức đợt hai trong năm nay là 0,17 USD/cổ phiếu và sẽ thanh toán vào ngày 4/10/07. Chủ Tịch tập đoàn HSBC Stephen Green cho rằng kết quả trên là do HSBC đã có các chương trình hoạt động hiệu quả ở châu Á, chính sách đầu tư và hoạt động tốt của các chi nhánh ngân hàng thương mại, và khoản thu 1 tỷ USD từ cổ phiếu loại A của các đơn vị ở Trung Quốc đại lục. Ông Green cho biết châu Á đã thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của HSBC, trong đó Hồng Công dẫn đầu với 25%, và các vùng còn lại của châu Á đạt 37%.