(CafeF) - Thống đốc NHNN chấp thuận đề nghị của Ngân hàng JPMorgan Chase N.A. chi nhánh TP Hồ Chí Minh tăng mức vốn được cấp từ 17 triệu USD lên 27 triệu USD.