Hỏi:

small_5991.jpg Một công ty TNHH vay vốn được bảo lãnh bằng tài sản của bà X là mẹ ruột giám đốc công ty. Đến nay nợ vay đã quá hạn mà giám đốc đi nước ngoài không thấy trở về. Ngân hàng khởi kiện thế nào là đúng thủ tục để thu hồi được nợ, kể cả việc phát mãi tài sản thế chấp? R>Một công ty TNHH vay vốn được bảo lãnh bằng tài sản của bà X là mẹ ruột giám đốc công ty. Đến nay nợ vay đã quá hạn mà giám đốc đi nước ngoài không thấy trở về. Ngân hàng khởi kiện thế nào là đúng thủ tục để thu hồi được nợ, kể cả việc phát mãi tài sản thế chấp? Trả lời: Ngân hàng làm đơn khởi kiện Công ty TNHH (bị đơn) đòi hoàn trả vốn vay và thanh toán lãi phát sinh, yêu cầu đưa bà X vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Với tư cách nguyên đơn, Ngân hàng nêu rõ yêu cầu: Trong trường hợp công ty TNHH không trả nợ hoặc không có tài sản để trả nợ thì người bảo lãnh có nghĩa vụ trả thay bằng việc phát mãi tài sản thế chấp.