Chính phủ Mỹ đầu tư thêm 20 tỷ USD vào Bank of America và dùng 118 tỷ USD để bảo lãnh tài sản của ngân hàng này...