Chiều ngày 9-10, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cùng các thành viên phía Nam đã ngồi lại với nhau để bàn về hướng xây dựng biểu lãi suất, chiến lược kinh doanh sắp tới.