Ông Lê Hải và ông Uông Đông Hưng được bổ nhiệm từ ngày 2/8.

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội MBB công bố thông tin về việc bổ nhiệm lãnh đạo.

Theo đó, MBB bổ nhiệm ông Lê Hải và ông Uông Đông Hưng làm Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 2/8.

Ông Lê Hải sinh năm 1976, là Giám đốc khối - Khối khách hàng cá nhân. Ông Uông Đông Hưng là Giám đốc phụ trách kinh doanh vùng - Khu vực miền Trung Kiêm Giám đốc Sở giao dịch.

Nguồn Dân Việt/HSX