Lãnh đạo một số ngân hàng cho biết sẽ ủng hộ khuyến nghị chưa giải chấp hợp đồng cầm cố chứng khoán, nếu có những hỗ trợ kèm theo...