Trong năm tài khóa 2007, Ngân hàng Thế giới (WB) đã cam kết 4,3 tỉ USD vốn vay, tín dụng ưu đãi và viện trợ không hoàn lại cho khu vực Đông Á – Thái Bình Dương. Con số này cao hơn năm ngoái 600 triệu USD.

small_3468.jpg Cụ thể: Campuchia 19 triệu USD, Trung Quốc 1,641 triệu USD, Indonesia 1,160 triệu USD, Lào 28 triệu USD, Mông Cổ 37 triệu USD, Philippines 395 triệu USD, Việt Nam 711 triệu USD… Khoản hỗ trợ trên cho thấy phần lớn các nước trong khu vực có sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.Theo ông Jim Adams, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương, bên cạnh việc giúp đỡ các chính phủ xóa đói nghèo, Ngân hàng Thế giới tại khu vực cũng tăng cường hỗ trợ các dự án nhằm giải quyết vấn đề thay đổi khí hậu và nhu cầu năng lượng sạch ngày càng tăng. Trung Quốc tiếp tục là nước vay lớn nhất từ Ngân hàng Thế giới trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, với tổng các khoản vay lên tới 1,6 tỉ USD trong năm tài khóa 2007 – chiếm 41% tổng số tiền Ngân hàng Thế giới cho vay cho toàn bộ khu vực. Phần lớn tài chính (khoảng 60%) được dùng để cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị - bao gồm đường, nước và vệ sinh – cải tạo sông ngòi và môi trường rừng, và xây dựng các hệ thống giao thông tốt hơn.Tiếp theo là Indonesia với tổng các khoản vay 1,1 tỉ USD trong năm tài khóa 2007, và đứng thứ ba là Việt Nam với tổng các khoản vay là 711 triệu USD Các khoản cam kết của Ngân hàng Thế giới đến từ nhiều nguồn. Cơ quan bảo lãnh đầu tư đa phương – MIGA – đã cấp bảo lãnh đầu tư để hỗ trợ 5 dự án của Trung Quốc và 4 dự án hỗ trợ kỹ thuật cho toàn vùng. Bảo lãnh đầu tư của MIGA đến cuối năm tài khóa 2007 có trị giá 437,8 tỉ USD. Trong năm 2007, bộ phận phụ trách khu vực tư nhân của Nhóm Ngân hàng Thế giới, Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) cũng hỗ trợ phát triển năng lượng sạch và sử dụng hiệu quả năng lượng cho Trung Quốc, đầu tư vào thị trường tài chính và chứng khoán ở Lào. Ngân hàng Thế giới cũng nhấn mạnh vào việc tăng cường xây dựng thể chế công. Một khoản vay 600 triệu USD đã được cấp cho Indonesia để giúp chính phủ đẩy mạnh cải tổ trong các lĩnh vực quản lý tài chính công, cải thiện môi trường đầu tư và cung cấp dịch vụ cho người nghèo. Một khoản vay 250 triệu USD cũng đã được cấp cho Philipines để giúp nước này giảm nợ công thông qua xây dựng một hệ thống thuế tốt hơn.Tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới đã thông qua một chiến lược 5 năm mới tập trung vào những cải cách tiếp theo để cải thiện tính cạnh tranh quốc gia và đẩy mạnh hội nhập với nền kinh tế thế giới, đồng thời chú ý đến nhu cầu quản lý điều hành tốt, hệ thống bảo vệ xã hội hiện đại, quản lý môi trường tốt hơn và cơ sở hạ tầng được cải thiện.