Đúng như dự báo trước đó, Bộ Tài chính Anh đã chính thức đoạt kiểm soát tập đoàn cho vay kinh doanh bất động sản lớn nhất nước này là Bradford & Bingley Plc (B&B).