Đại diện các ngân hàng thương mại Nhà nước đều khẳng định sẽ tiếp tục ổn định lãi suất, dù từ tháng 2 tới sẽ phải áp dụng quy định mới của Ngân hàng Nhà nước về tăng mức dự trữ bắt buộc đối với tất cả các loại tiền gửi.