ND – Hội đồng quản trị Ngân hàng Phương Nam cho biết, việc ông Lê Anh Kiệt bị bắt giữ là việc cá nhân, hơn nữa ông này không còn là Chủ tịch HĐQT của ngân hàng, vì vậy mọi hoạt động của ngân hàng vẫn diễn ra bình thường.