(CafeF) - Ngân hàng Trung ương châu Âu đã cắt giảm doanh số bán vàng xuống mức thấp nhất trong gần 1 thập kỷ.