Tìm hướng giải quyết đơn giản trong việc làm giấy tờ nhà đất khi nhà có tới 6 anh em.

Gia đình tôi (gồm 11 anh chị em) đang làm chủ quyền đồng thừa kế căn nhà mà cha mẹ tôi (đã mất) tạo dựng trước 1975. Do gia đình đông người và do tính chất công việc, chúng tôi không thể nghỉ cùng một lúc để ký vào giấy tờ khi cần thiết. Có cách nào thuận tiện hơn để tiến hành làm giấy tờ? Hiện, ngôi nhà đã xuống cấp và tôi muốn bỏ tiền xây lại nhà. Trong nhà hiện cũng chỉ còn 6 anh em, còn lại đã ở riêng, chưa xuất hiện tranh chấp nhưng tôi sợ sau khi căn nhà xây xong, có giá trị hơn thì mọi người lại đòi bán nhà chia tiền. Trả lời: Nếu không thể cùng một lúc ký vào các giấy tờ cần thiết khi tiến hành các thủ tục hành chính liên quan đến tài sản chung thì các anh em bạn có thể ủy quyền bằng văn bản lại cho một người đại diện thay mặt cho những người còn lại để tiến hành các thủ tục và ký vào các giấy tờ cần thiết. Để tránh việc tranh chấp về sau, bạn nên thỏa thuận với các đồng sở hữu bằng văn bản về việc bạn sẽ bỏ tiền ra xây sửa căn nhà chung. Trong trường hợp căn nhà chung được bán thì những đồng sở hữu còn lại sẽ phải trả lại cho bạn số tiền mà bạn đã bỏ ra xây sửa. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu giữ lại các chứng từ liên quan đến việc xây dựng hoặc sửa chữa ngôi nhà chung nêu trên để tiện lợi cho việc tính toán sau này. Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU