Ngày 16.4 tại TPHCM, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Hiệp hội các nhà bán lẻ VN cùng đặt ra vấn đề “ngành bán lẻ VN cần có giải pháp gì để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của NTD”.

Theo Hiệp hội các nhà bán lẻ, doanh số ngành bán lẻ 3 tháng đầu năm 2010 đạt hơn 360 nghìn tỉ đồng, tăng 21,4% so với năm ngoái. Trong số này, con số thực tăng là 14,1%, phần còn lại là do giá hàng hóa tăng. Hiện ngành bán lẻ đóng góp khoảng 14% vào GDP của cả nước và sử dụng 5 triệu lao động, cao nhất trong các ngành dịch vụ.