VIT- Theo Hiệp hội vận tải hàng không Quốc tế IATA, các hãng hàng không trên toàn thế giới đang phải đối mặt với điều kiện kinh tế khó khăn nhất từ trước tới nay, chỉ trong vài tháng gần đây nhiều hãng bị thiệt hại còn hơn cả vụ tấn công 11/9 năm 2001 và đợt bung phát dịch bệnh SARS năm 2003.