(VEN) - Ông Cao Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương cho biết: Tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) ngành công thương có dấu hiệu giảm. Năm 2009 đã giảm 4,3% số vụ và 14,04% số người chết so với năm 2008.

Cụ thể, năm 2009 toàn ngành xảy ra 45 vụ TNLĐ làm 49 người chết, giảm 2 vụ TNLĐ chết người và giảm 8 người chết so với năm 2008. Các ngành để xảy ra nhiều TNLĐ là: than, thép, điện, xăng dầu. Tuy nhiên ngành than đã có nhiều cố gắng, chú trọng triển khai nhiều biện pháp an toàn nên năm 2009 đã giảm được 6 vụ TNLĐ chết người và 13 người chết vì TNLĐ so với năm 2008 (tương đương giảm 20,7% số vụ và 33,3% số người). Về cháy nổ, mặc dù công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) được thực hiện tốt, song nguy cơ cháy nổ vẫn còn cao. Trong năm 2009, ngành Công Thương vẫn để xảy ra 836 vụ cháy nổ làm 36 người chết, 92 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 454 tỷ đồng. Theo ông Dũng, nguyên nhân trực tiếp do người sử dụng lao động chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm. Nhận thức của người sử dụng lao động về công tác ATVSLĐ còn chưa đầy đủ, ý thức chấp hành các quy định về kỷ luật lao động, sự hiểu biết về ATVSLĐ-PCCC chưa cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện tay nghề, kiểm tra sát hạch quy trình, quy chuẩn chưa thực sự được coi trọng, đặc biệt với đối tượng lao động phổ thông, hợp đồng thời vụ tại các đơn vị (bốc vác, sơ chế, vệ sinh...). Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát chưa được duy trì thường xuyên và kiểm tra đều các ngành. Nhìn rộng hơn, đó là tình trạng đan xen giữa công nghệ, thiết bị sản xuất cũ và mới, trong đó 55-60% số cơ sở sản xuất và ngành nghề còn sử dụng công nghệ cũ, thiết bị lạc hậu, điều kiện làm việc xấu, tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Việc quản lý công tác ATVSLĐ-PCCC hiện còn nhiều chồng chéo, chưa phân định rõ ràng, cụ thể giữa các bộ, ngành và chưa cập nhật kịp thời. Cụ thể: chồng chéo về danh mục sản phẩm, hàng hóa có nguy cơ mất an toàn; chồng chéo về ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn, về ban hành quy trình kiểm định giữa Bộ Công Thương và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Kinh phí cho hoạt động AT-VSLĐ-PCCC và kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp cả đơn vị quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương rất hạn chế, nhất là với cơ quan hành chính sự nghiệp, chủ yếu được lấy từ chi phí quản lý hành chính, do vậy gặp nhiều khó khăn khi tổ chức thực hiện. Các cán bộ liên quan công tác ATVSLĐ-PCCC một số sở công thương, tập đoàn còn yếu, một số tập đoàn, tổng công ty không có phòng hoặc ban an toàn riêng do chưa thành lập hoặc sáp nhập với các phòng, ban khác dẫn đến hạn chế trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCC tại các Sở Công Thương, cán bộ kỹ thuật an toàn và môi trường tại các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp không được quan tâm đúng mức cũng như đáp ứng được với yêu cầu phát triển của sản xuất. Thêm vào đó, các chế tài còn thiếu, ngành công thương chưa có các văn bản pháp lý đủ mạnh để buộc các doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hiện; việc thực hiện các hệ thống quản lý về ATVSLĐ- PCCC, đánh giá rủi ro đề cao nguyên tắc phòng ngừa tại nhiều doanh nghiệp chưa được thực sự quan tâm thực hiện. Do vậy để công tác ATVSLĐ được thực hiện có hiệu quả hơn, ông Dũng cho rằng: cần tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy chuẩn và kỹ thuật quốc gia tăng về ATVSLĐ-PCCN phù hợp với thông lệ khu vực và quốc tế; Giải quyết chồng chéo chức năng với các Bộ, ngành khác trong công tác ATVSLĐ-PCCN; Tăng cường đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật ATVSLĐ-PCCN, nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động; Tăng cường thanh kiểm tra, giám sát thực hiện nhất là đánh giá thẩm định các biện pháp an toàn trong các dự án đầu tư, công trình xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo. Bên cạnh đó, các đơn vị cần chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, công nghệ thân thiện với môi trường để vừa cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ môi trường. Đồng thời, tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác với các tổ chức quốc tế về lĩnh vực quản lý và kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Hiện tại, ngành công thương đang khẩn trương xây dựng và ban hành Thông tư quy định và hướng dẫn về công tác an toàn vệ sinh lao động ngành công thương, đặc biệt đang tiến hành xây dựng mạng lưới thông tin về ATVSLĐ từ cơ quan quản lý: bộ, sở tới các doanh nghiệp ngành công thương (website phổ biến kiến thức, giải đáp các ý kiến về ATVSLĐ- PCCN). Với những biện pháp này, ngành kỳ vọng trong năm nay sẽ có những bước chuyển biến đáng kể hơn trong công tác ATVSLĐ./. Quỳnh Nga