Giá bán điện thấp mà nguyên liệu đầu vào tăng cao là điều khiến thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào lo ngại các doanh nghiệp không muốn đầu tư vào ngành này, khiến tình trạng thiếu điện kéo có thể dài hơn 10 năm nữa.