Do ảnh hưởng của cơ bão số 10, Ngành Đường sắt đã thực hiện việc dừng nhiều tàu khách Bắc - Nam.

Do ảnh hưởng của bão số 10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã thực hiện việc dừng 2 tàu khách: SE3 tại ga Mỹ Đức, tàu SE6 tại Ga Đông Hà; Dừng 5 tàu hàng: ASY1 (dừng ở ga Vinh); AH1 (dừng ở ga Thanh Hóa); SH3 (dừng ở ga Phúc Trạch); HH8 (ga Sa Lung); SH4 (dừng ở ga Hiền Sĩ).

Nganh duong sat buoc dung nhieu chuyen tau Bac - Nam do bao so 10 - Anh 1

Do ảnh hưởng của cơ bão số 10, ngành ĐS buộc thực hiện việc dừng nhiều tàu khách.

Dự kiến chiều nay, (15-9), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục dừng một số đoàn tàu có lịch trình chạy tàu qua khu vực bão số 10.

- Dừng tàu SE7 dự kiến 12h tại ga Vinh.
- Dừng tàu SE5 dự kiến 15h tại ga Vinh.
- Dừng tàu SE10 dự kiến 12h30 tại ga Huế.
- Dừng tàu SE2 dự kiến 12h30 tại ga Đà Nẵng.
- Dừng tàu SE4 dự kiến 14h tại ga Đà Nẵng.

Lê Minh