Tính đến hết ngày 31-12-2016, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Hồng Hà thông báo, số thu NSNN của ngành Hải quan năm 2016 là 272.167 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu pháp lệnh được giao của năm 2016 là hơn 0,8%.

Nganh Hai quan thu NSNN dat hon 100,8% - Anh 1

Ngành Hải quan thu vượt chỉ tiêu pháp lệnh được giao của năm 2016 là hơn 0,72%. Ảnh: T.Trang.

Năm 2016, Ngành Hải quan được giao chỉ tiêu thu NSNN là 270.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến 14 giờ 15 phút chiều ngày 30-12-2016 số thu NSNN của toàn ngành Hải quan đạt hơn 269.611 tỷ đồng, đạt 99,63% chỉ tiêu pháp lệnh được giao.

Có thể thấy, bằng mọi nỗ lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN được giao trong bối cảnh chịu nhiều tác động từ tình hình kinh tế, chính sách mặt hàng NK, ngành Hải quan đạt chỉ tiêu thu NSNN ở thời điểm sát nút.

Thu Trang