Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của của CTCP Sông Đà 9.06 (HNX: S96).

*Loại Chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông *Mệnh giá : 10,000 đồng *Số lượng : 7,500,000 cổ phiếu (Bảy triệu năm trăm nghìn cổphiếu). *Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 100 tỷ đồng * Ngày chính thức giao dịch: 04/06/2010