(PL)- Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM vừa cho biết, lãnh đạo TP sẽ có buổi gặp gỡ đầu năm với các doanh nghiệp vào chiều 22-1 tại Khách sạn Rex.