Đây là ngày Hội tôn vinh những nét đặc trưng văn hóa trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam thông qua các hoạt động: Liên hoan câu đối; giới thiệu các loại bia, rượu và đồ uống ngon của Việt Nam- tiếp cận ở góc độ văn hóa và các hoạt động giao lưu văn nghệ