(NDH) Phiên giao dịch cuối tuần, nhiều cổ phiếu trụ cột đã đồng loạt giảm giá đã khiến chỉ số VN-Index đảo chiều lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Trong đó, GAS và VNM đã lấy đi của VN-Index gần 2,8 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/10, chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 611,55 điểm, giảm 1,11 điểm (-0,18%).

Trong phiên, 10 cổ phiếu có mức tác động tăng điểm lớn nhất tới VN-Index là 1,9 điểm. Trong đó, VIC có tác động tăng điểm mạnh nhất khi kéo VN-Index lên 0,82 điểm. Tiếp sau đó là KDC và VCB tăng lần lượt 0,19 điểm và 0,154 điểm.

Chiều ngược lại, 10 cổ phiếu có mức tác động giảm điểm lớn nhất tới VN-Index xuống 3,89 điểm, trong đó, GAS có tác động mạnh nhất khiến VN-Index giảm 2,2 điểm. Tiếp sau đó là VNM và PVD giảm lần lượt 0,58 điểm và 0,35 điểm.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 90,32 điểm, tăng 0,06 điểm (0,07%).

Trong phiên này, 10 cổ phiếu có mức tác động tích cực nhất đã hỗ trợ cho HNX-Index 0,36 điểm. Trong đó, PVS có mức tác động mạnh nhất khi kéo HNX-Index tăng 0,08 điểm. Tiếp sau đó là NTP và FIT tăng lần lượt 0,076 điểm và 0,055 điểm.

Bên chiều ngược lại, 10 cổ phiếu tác động giảm điểm mạnh tới HNX-Index xuống 0,3 điểm. Trong đó, ACB có tác động mạnh nhất khiến HNX-Index giảm 0,058 điểm. Kế tiếp là mã VCG và PVX giảm lần lượt 0,054 điểm và 0,049 điểm.

Bình Minh - NDH