Các hoạt động của tân Tổng thống Mỹ trong ngày nhậm chức được lên kế hoạch kỹ càng và mang đậm màu sắc truyền thống. Dưới đây là chi tiết những công việc trong ngày 20/1, khi Barack Obama trở thành ông chủ Nhà Trắng.