Ngày đầu tiên trong công việc mới, với đồng nghiệp mới, sếp mới, một môi trường làm việc hoàn toàn mới, những gì bạn làm trong ngày đầu tiên ấy rất quan trọng.