Vùng biên giới Đức Cơ - Ia Grai (Gia Lai) những ngày cuối năm thời tiết nắng nóng, những cánh rừng cao su của Công ty 75 - 715 (Tổng Công ty 15) trải dài tít tắp, cây nối cây, hàng nối hàng thẳng tắp, cành lá đua nhau vươn lên trời cao để đón lấy ánh nắng mặt trời...