TT - * “Đào tạo phải gắn liền với tiêu chuẩn quốc tế”. Đó là nội dung chương trình “ (CNTT)” diễn ra sáng 4-11 tại cà phê khởi nghiệp V3 (TP.HCM)  với phối hợp của hơn mười trung tâm và các tổ chức đào tạo về CNTT (ảnh).