Từ ngày 19/1, lệ phí trước bạ áp dụng với ôtô dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn Hà Nội sẽ áp dụng mức 12% thay vì 10% như hiện nay. Đó là thông báo mới nhất do Cục Thuế TP Hà Nội công bố.