Mấy hôm nay tim mình đập thình thịch, đứng ngồi không yên vậy trời? Mình ghét cái ngày 8-12 “quái quỷ”.