VIT - Có tới 40.000 người lao động Mỹ thất nghiệp vào thứ sáu khi một loạt các tập đoàn lớn đồng thời thông báo quyết định sa thải nhân công.