Các dự án bao gồm đường bao phía Tây thành phố Vinh, các đường trong khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, hệ thống lưới điện...

Tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý UBND tỉnh Nghệ An chuyển mục đích sử dụng hơn 983ha đất để thực hiện 23 dự án, công trình cấp bách trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó 23 dự án, công trình trên bao gồm đường bao phía Tây thành phố Vinh, các đường D4, đường ngang N1, N2, N5 trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, hệ thống lưới điện xã Xiêng My, huyện Tương Dương...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An tổng hợp diện tích đất sử dụng cho các dự án, công trình trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, UBND tỉnh xem xét, quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình còn lại theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn ngày 23/6/2011.

Nguồn Báo điện tử Chính phủ