Cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An vừa tiếp tục đình chỉ 3 cây xăng “tự dưng” mọc lên dù chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.